Các đồng chí lãnh đạo chính phủ đã nhiều lần đến thăm nhà máy maysino để kiểm tra việc sản xuất khẩu trang phòng chống dịch

2021-02-03

Để quy trình sản xuất vật tư phòng chống dịch được chuẩn hóa hơn và củng cố nền tảng tuyến đầu phục vụ công tác phòng chống dịch, lãnh đạo chính quyền thành phố ta đã nhiều lần đến nhà máy maysino để kiểm tra, hướng dẫn sản xuất phòng chống dịch. nguyên vật liệu.
Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng trong những lúc bất thường, hãy quan sát và giúp đỡ lẫn nhau. Dịch bệnh chưa bao giờ đóng băng tình yêu, và những chiếc mặt nạ cũng có thể gây ra sự ấm áp giữa con người với nhau. Yêu cầu nghiêm ngặt các doanh nghiệp phải đáp ứng càng nhiều càng tốt cung và cầu thị trường với tiền đề là kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. đứng gần!

Tất cả các nhân sự của maysino sẽ thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn sản xuất vật liệu phòng chống dịch quốc tế có liên quan và đóng góp vào công tác phòng chống dịch!
  • QR